Produkty

System inteligentnego wydruku w oparciu o metodologię optymalizacji

System inteligentnego wydruku w oparciu o metodologię optymalizacji

Każdy z elementów przedsiębiorstwa zależy od urządzeń wyjściowych: drukarek, skanerów, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Wszystkie urządzenia, jakie Państwa firma nabyła w ciągu lat, są rozproszone po setkach lokalizacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie monitorować i kontrolować tak rozproszona strukturę . Statystyki potwierdzają, iż przeciętna firma wydaje do trzech procent łącznego dochodu na urządzenia wyjściowe.

Urządzenia z funkcjonalnością skanerów, drukarek, kopiarek czy faksów stają się coraz bardziej zaawansowane i są podłączane do sieci komputerowych, W związku z tym Państwa pracownicy korzystają z nich w coraz większym stopniu: 8 000 stron na jednego pracownika biurowego w roku poprzednim, a każdym rokiem liczba ta rośnie. W tak rozproszonej często strukturze bez odpowiednich systemów nie wiedzą Państwo o wszystkich awariach i przestojach, które mają miejsce każdego dnia, gdyż pojedyncze problemy wydają się być tak mało znaczące... jednak każdego roku setki takich małych problemów kosztują Cię czas i pieniądze. Jeśli nie wiesz, ile pieniędzy i czasu tak naprawdę Cię to kosztuje, oznacza to, że nie masz kontroli nad flotą urządzeń wyjściowych.

Oferujemy Państwu systemy wydruków firmy Oki Printing Solution oraz firmy Lexmark wraz z obsługą serwisową kontaktów z zachowaniem krótkich dostosowanych do Państwa terminów bezawaryjnej pracy urządzeń.


realizacjetechnologie / partnerzy

Usługi outsourcingowe

Usługi outsourcingowe

Jednym z najistotniejszych aspektów użytkowania systemów są koszty operacyjne obsługi danego systemu.

Stworzony przez Nas system wynikający z długoletniego doświadczenia pozwala na zgłoszenie usterki, śledzenie procesu naprawy, zarządzanie kosztami operacyjnymi zaś moduł ekspercki pozwala na optymalizowanie kosztów w oparciu o zaistniałe uwarunkowania.

Wizualizacja w oparciu o moduł GIS umożliwia jednoznaczna identyfikację urządzenia w strukturze organizacji.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym zdolność elastycznego przystosowania pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Poznaj szczegółowy cennik naszych usług, oraz obszar naszego działania


realizacje#skontaktuj się

Systemy bezpieczeństwa informatycznego

Systemy bezpieczeństwa informatycznego

Nieodłącznym składnikiem każdego systemu informacyjnego są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Muszą również zapewnić integralność danych w firmie, ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem oraz stały i szybki dostęp.

Urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniają kompleksową ochronę sieci dla małych, średnich oraz dużych organizacji poprzez zintegrowanie wielu modułów bezpieczeństwa w obrębie pojedynczej platformy. Firma Cyberoam jako pierwsza oferuje urządzenia tej klasy wykorzystujące przy konfiguracji reguł bezpieczeństwa tożsamość użytkownika. Oferując tym samym natychmiastową wykrywalność i proaktywne zarządzanie przypadkami naruszeń bezpieczeństwa oraz eliminując potrzebę używania adresacji IP przy tworzeniu reguł. Unikalna technologia warstwy 8 umożliwia dodanie tożsamości użytkownika jako nieodłącznego składnika przy definiowaniu wszelkich polityk bezpieczeństwa w organizacji.


realizacjetechnologie / partnerzy

Instalacje niskoprądowe

Instalacje niskoprądowe

Instalacje niskoprądowe są istotnym funkcjonalnym elementem każdego otoczenia biznesowego.

Jednym z najistotniejszych elementów jest system okablowania strukturalnego który to jest system uniwersalnego okablowania transmisyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań.

Rozwiązanie to umożliwia uruchomienie szerokiej gamy usług takich jak usługi transmisji danych komputerowych, transmisji obrazu, transmisji sygnałów dla systemów nadzoru, monitoringu, sterowania


realizacjetechnologie / partnerzy

Systemy zasilania awaryjnego

Systemy zasilania awaryjnego

W obecnych czasach coraz większą wagę zachowanie ciągłości zasilania w systemach związanych z krytycznymi dla działalności przedsiębiorstwa systemami. Oferowane przez naszą firmę modułowe rozwiązania oparte o technologie firmy GE Eletric, Rittal oraz Gtec stanowią nieodłączny element każdego z systemów niezbędnych dla działania przedsiębiorstwa od bezprzerwowe zasilanie sieci komputerowych poprzez zasilanie obiektów DataCenter do budynkowych systemów zasilania bezprzerwowego.
realizacjetechnologie / partnerzy