Porady eksperta

Koszty operacyjne a proces wydruku w przedsiębiorstwie

Streszczenie

Artykuł opisuje sposóby ograniczania kosztów procesu wydruków. Autor artykułu stara się usystematyzować ten istotny czynnik mający duży wpływ w tworzeniu kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiona została problematyka outsourcingu obsługi urządzeń drukujących i wpływ używania materiałów zamiennych na zwiększenie kosztów obsługi serwisowej.

dowiedz się więcej

Polityka bezpieczeństwa a interoperacyjność w przedsiębiorstwie

Streszczenie

W dokumencie przedstawiono rolę polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem interoperacyjności. W strukturze firmy, interoperacyjność opisano jako proces bezpiecznej wymiany danych o określonej strukturze i wzajemnym wykorzystywaniu owych danych dla potrzeb realizacji celów i zadań przedsiębiorstwa. Przedstawiono wymagania dotyczące celów bezpieczeństwa oraz sposoby ich realizacji poprzez kreowanie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.

dowiedz się więcej

Witamy

Mamy nadzieje, iż  zamieszczone na stronie artykuły dostarczą Państwu niezbędnej wiedzy.

dowiedz się więcej